top of page

Loopbaanbegeleiding met zorg

Mantelzorg is vaak zwaar en veeleisend en kan leiden tot overbelasting en uitputting. Door mantelzorgers extra ondersteuning te bieden, kunnen we hen helpen om effectiever zorg te bieden en hun eigen welzijn te verbeteren.

Ondersteuning kan bestaan uit verschillende vormen, zoals financiële hulp, praktische ondersteuning en emotionele steun. Loopbaanbegeleiding is een vorm van ondersteuning die gericht is op het versterken van de vaardigheden en de persoonlijke groei van de mantelzorger, wat hen kan helpen om beter om te gaan met de uitdagingen van mantelzorg.

Door mantelzorgers te ondersteunen, kunnen we ervoor zorgen dat zij zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen, wat belangrijk is voor hun welzijn en hun vermogen om zorg te blijven bieden.

Twijfel je of loopbaanbegeleiding je verder kan helpen?

Jonge handen houden oude handen vast

Loopbaanbegeleiding kan ook nuttig zijn voor mantelzorgers, die zorg bieden aan familie- of vrienden die hulp nodig hebben.

  1. Balans vinden: Loopbaanbegeleiding kan helpen bij het vinden van een evenwicht tussen het bieden van mantelzorg en andere verplichtingen, waardoor mantelzorgers minder overbelast raken.

  2. Versterken van vaardigheden: Loopbaanbegeleiding kan helpen bij het versterken van vaardigheden, zoals communicatie en stressmanagement, die nodig zijn om effectief zorg te kunnen bieden.

  3. Ondersteuning bij veranderingen: Loopbaanbegeleiding kan helpen bij het omgaan met veranderingen in de zorgbehoefte van de persoon waar zij zorg voor bieden, of veranderingen in de eisen die aan hen gesteld worden.

  4. Zelfzorg: Loopbaanbegeleiding kan mantelzorgers helpen om zich beter op zichzelf te richten en te leren hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen, wat belangrijk is voor hun eigen welzijn en hun vermogen om zorg te blijven bieden.

In het algemeen kan loopbaanbegeleiding mantelzorgers helpen bij het verbeteren van hun welzijn, het versterken van hun vaardigheden en het vinden van een evenwicht tussen hun verplichtingen als mantelzorger en andere aspecten van hun leven.

bottom of page