top of page

Balanza

Voor Bedrijven

Grote bedrijven met vaak een groot budget hebben veel mogelijkheden om te werken aan het samenbrengen van een goed team, het organiseren van teambuilding en het in kaart brengen van de aanwezige talenten. Graag bied ik een alternatief voor kleine bedrijven, gebruik makend van de teamrollen van Belbin, Lego serious play of andere creatieve manieren.

De teamrollen van Belbin

Inzicht in talenten van jezelf en je collega’s, en het optimaal inzetten ervan, is essentieel voor een succesvolle samenwerking! De Teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. En de daaraan gekoppelde talenten en onlosmakelijk verbonden valkuilen. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met collega’s. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken. Voor teams vormen de teamrollen hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.

LSP1.PNG

Lego Serious play

In veel organisaties blijven kennis en ervaring van de medewerkers onbenut. Het lijkt soms wel alsof ze alleen voor een specifiek kunstje zijn aangenomen, terwijl veel mensen veel meer kunnen en weten. Het gevolg: ze voelen zich niet begrepen, niet gewaardeerd en haken emotioneel af. Natuurlijk, de meesten doen hun werk, maar de echte uitdaging, die leidt tot grotere betrokkenheid en een grotere bijdrage aan de doelen van de organisatie, die missen ze. 

Er zijn hier verschillende opties mogelijk:

Naar LSP
LSP1.PNG
bottom of page